Nordstjerneskolen Frederikshavn - 98 45 83 00

Indlejret objekt

 • ikon
  Kasper Bagnkop den 14-11-2014
  Dagens flashmob lavet af elever fra 1.-3. klasse. SUPER indslag i frokostpausen, tak.
 • ikon
  Sysse Jørgensen den 07-11-2014

  Jeg vedhæfter hermed et link til sammenfatning af indeklimaundersøgelsen.

  Venlig hilsen
  Sysse Jørgensen
   
 • ikon
  Sysse Jørgensen den 05-11-2014
  Information om resultatet af Arbejdsmiljøekspertens undersøgelse af indeklimaet på Nordstjerneskolen
   
  Da der siden skolens ibrugtagning har været personale og elever, der har oplevet indeklimagener, har Frederikshavn Kommune og OPS Frederikshavn Byskole (Nordstjerneskolen) besluttet at få foretaget en tilbundsgående undersøgelse af indeklimaforholdene på skolen.


  Undersøgelsen er foretaget af Lene Bildtoft fra Arbejdsmiljøeksperten, som er autoriseret af Arbejdstilsynet til at gennemføre indeklimaundersøgelser.

  Personalet og skolens ledelse blev ved et fællesmøde om eftermiddagen tirsdag den 4. november 2014 informeret om resultatet af undersøgelsen, og de tiltag der vil blive iværksat på baggrund af undersøgelsens resultat.


  Næste skridt
  Som opfølgning på indeklimaundersøgelsen, som bringes herunder, har OPS Frederikshavn Byskole besluttet snarest muligt at afhjælpe de forhold, der er nævnt i sammenfatningen, og som kan have betydning for oplevelsen af indeklimaet.

  Det er:
   
  • Ubalance i indblæsning og udsugning fra ventilationssystemet. Dette forhold var kendt inden undersøgelsen, og en indregulering til de projekterede luftmængder er tæt på at blive afsluttet.
  • Restfugt fra udtørringen af betonelementerne har i enkelte prøver vist, at der kan opstå skimmelvækst bag de lydregulerende vægplader. Vi vil i den kommende uge begynde at tage pladerne ned  og gøre rent  bag ved dem. Pladerne genmonteres på afstandsklodser, så der er tilstrækkelig ventilation bag pladerne.
  • Støv og fugt fra byggeprocessen kan have givet aflejringer i ventilationskanalerne, så der blæses partikler ind i lokalerne. Vi har truffet aftale med et specialfirma, om at få renset de kanaler hvor der er fundet aflejringer. Arbejdet vil blive påbegyndt onsdag i næste uge. Vi vil også fortsætte undersøgelsen af kanalerne, så vi kan få fastslået hvilke kanaler der skal renses.
    
  På baggrund af undersøgelsens resultat er det vores forventning, at ovennævnte tiltag vil afhjælpe indeklimagenerne, men vi vil naturligvis nøje følge udviklingen, så vi opnår et godt indeklima for elever og personale.
   

  OPS Frederikshavn Byskole A/S  
   
   

3.C vandt en biograftur

 • 24-11-2014
  13:45-16:45
  skolehjemsamtaler · 2B
  1
 • 24-11-2014
  14:20-17:00
  Samtaler 7.a · 7A
  1
 • 24-11-2014
  15:00-17:00
  Samtaler 3. B nov. 2014 · 3B
  1
 • 25-11-2014
  08:00-14:00
  Sundhedssamtale hos sundhedsplejerske · 0A
  1
 • 25-11-2014
  08:30-14:30
  Sundhedsundersøgelse af 0D · 0D
  1
 • 25-11-2014
  13:40-17:10
  Skolehjem-samtaler · 2A
  1
 • 25-11-2014
  13:45-16:55
  Skolehjemsamtale · 2D
  1
 • 25-11-2014
  15:00-17:00
  Samtaler 7.a · 7A
  1
 • 25-11-2014
  15:00-18:00
  Skole-hjem-samtaler 8. klasser · 8A · 8B · 8C
  1
 • 26-11-2014
  08:30-12:45
  Sundhedsundersøgelse af 0D · 0D
  1
 • 26-11-2014
  13:00-17:00
  Samtaler i 2.E · 2E
  1
 • 27-11-2014
  -
  Sundhedsundersøgelse af 0D · 0D
  1
 • 27-11-2014
  12:00-13:45
  Samtaler i 1.C · 1C
  1
 • 27-11-2014
  13:00-15:00
  APV- skoledelen ·
  1
 • 27-11-2014
  13:30-16:45
  Skole/hjem samtaler 2014 · 4A
  1
 • 27-11-2014
  14:00-17:00
  Samtaler 3. B nov. 2014 · 3B
  1