Nordstjerneskolen Frederikshavn - 98 45 83 00

Survival Skills E-takken

Hvem siger at drenge ikke kan danse...

 • ikon
  Birthe Møller Petersen den 25-02-2015
  Nordstjerneskolens elever, forældre og personale.
   
  Forbedring af skolesti:
  Park og Vej er nu gået i gang med at udvide og forbedre skolestien, som forbinder Peter Wessels Vej og Suensonsvej.
  Arbejdet foregår under størst mulig hensyntagen til cyklister og gående, som bruger stien:
  Mandskabet er instrueret om ikke at påbegynde arbejdet før efter kl. 08.10 om morgenen, og de skal i løbet af dagen vise agtpågivenhed over for brugere af stien.
  På den måde håber vi, at arbejdet vil kunne udføres med så få gener for brugerne som muligt.
  Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af uge 10.
  Spørgsmål til projektet bedes rettet til undertegnede.
   
  Med venlig hilsen
   
  Peter Munk
  Afdelingsleder
  Nordstjerneskolen
  Direkte tlf.: +4598458326
  Mobiltlf.:+4521345471
   
 • ikon
  Birthe Møller Petersen den 13-06-2014
  Ny køreplan for bybusrute 15 gældende fra 11.08.2014.
  Se vedhæftede bilag.
 • 03-03-2015
  Musikskoledemo for 2. Klasser · 2A · 2B · 2C · 2D · 2E
  1
 • 06-03-2015
  16:30-18:00
  Koret synger med Sigurd Barrett · 2A · 2B · 2C · 2D · 2E · 3A · 3B · 3C · 3G · 5G
  1

Skolevalg i E-takken

Koret morgenhygger